Çözümler
Sistem ve Depolama Yönetimi

İşletmeler, günümüzdeki üst düzey rekabet ortamında başarılı olmak için iş sürekliliği, maliyet avantajı ve yüksek verimlilik sağlayan BT altyapılarına ihtiyaç duymaktadır. BT altyapılarının en önemli unsurlarından ikisi ise tüm iş süreçlerinin üzerinde çalıştığı sunucular ve tüm verileri barındıran depolama birimleridir. Bu doğrultuda, BT altyapılarına yapılacak yatırımlara doğru karar verilmesi ve kurulum sonrası iyi yönetilmesi firmalar için hayati öneme sahiptir.

Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte işletmeler, BT altyapılarında farklı platform, uygulama ve işletim sistemlerini bir arada barındırmaktadır. Yapılan iş hacmi, kullanılan bilgi ve veri miktarı sürekli artmakta, buna paralel olarak artan kapasiteler verilerin sunucular üzerinde dağınık olarak barındırılmasına sebep olmakta ve yönetilmesini daha karmaşık hale getirmektedir. Tam yedekli donanım yapıları ve üzerinde çalışan yazılımlar sayesinde kesintisiz hizmet verebilen veri depolama sistemleri bu karmaşıklığı basite dönüştürmeyi mümkün kılmaktadır.

ComPro, BT sistemleri ile ilgili her türlü çözümü IBM’in Premier seviyedeki çözüm ortağı olarak, kurumların sunucu ve depolama sistemi alımlarının projelendirilmesi, ihtiyaçların tam olarak belirlenerek en uygun ürün ve gerekli kapasitelerin belirlenmesi, satışı, kurulumu, güncellemesi ve desteği hizmetlerini sunmaktadır.