Çözümler
Sanallaştırma & Konsodilasyon

Konsolidasyon, sayıları sürekli artan, yönetim giderek zorlaşan, operasyon, yönetim ve bakım giderleri sürekli yükselen çok sayıda sunucuyu daha az sayıda sunucu üzerine taşıyarak birleştirmeye verilen addır. Konsolidasyona şu nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır.
- Bağımsız sunucu kaynaklarının çok az verimlilikle çalışması
- Operasyon, yönetim ve bakım maliyetlerindeki artış
- Sistem odası alanlarının daha verimli kullanılmasına duyulan ihtiyaç.

Konsolidasyon çözümlerinde en sık kullanılan yöntem sanallaştırmadır. Sanallaştırma, fiziksel kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda mantıksal parçalara bölünerek, sunucu verimliliğinin optimizasyonunu ifade eder. Bulut bilişimin de temelini sanallaştırma oluşturur. Sanallaştırma sayesinde bir sunucu üzerinde birçok uygulama performans kaybı yaşanmadan kullanılabilir. Bu sayede sistem kaynakları daha verimli kullanılır ve ortamda daha az sayıda sunucu bulunacağından, tüm maliyetlerde tasarruf sağlanır.

ComPro sanallaştırma ve konsolidasyon hizmetlerini tamamen müşteri odaklı çözümler üreterek gerçekleştirir. Sunuculardan uzun vadede maksimum performans elde edilmesinin yanı sıra, iş süreçlerinde ve yöntemlerinde de verimlilik sağlanması ComPro’nun konsolidasyon sürecinde önem verdiği hususlardandır.

ComPro konsolidasyon projelerini şu şekilde planlamaktadır:
Veri toplama → Verilerin analizi → Konsolidasyon yönteminin belirlenmesi →Ölçümleme çalışmaları yapılması ve mevcut altyapının kullanılabilirliğinin belirlenmesi → Yazılımların kurulumu ve konfigürasyonu → Mevcut sunucuların konsolide ortama transferi → Uygulama testleri