Hizmetler
Sistem Yönetimi & İzleme

Sistem yönetimi ve izleme kullanıcıda bulunan donanım ve yazılımların işyerindeki kaynakları daha verimli kullanmayı sağlamakta, daha az işgücüne duyularak maliyetleri azaltmakta ve sistem kesintileri gibi problemlere anında ve hızlı müdahale edilmesini sağlayarak da uzun vadede birçok avantaj sunmaktadır.

Sistem yönetimi şu kalemleri içermektedir:
-    Donanımlar
-    Sunucu izleme ve kurulumu
-    Yazılım kurulumu
-    Anti-virüs ve anti-malware yönetimi
-    Kullanıcı aktivitelerinin izlenmesi
-    Kapasitenin izlenmesi
-    Güvenlik yönetimi
-    Kapasite yönetimi
-    Ağ kapasite ve kullanımının izlenmesi

ComPro, sistem yönetimi ve izleme hizmetlerini bünyesindeki uzman ekiple sağlamakta, işlerinize katma değer sağlamakta ve sisteminizdeki her türlü probleme anında ve etkin bir şekilde müdahale etmektedir.